30 มีนาคม 2562 คุณภาพอากาศภาคเหนือ เช้าวันนี้ ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c9edda3e3f8e4037b8f109d

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันนี้เวลา 09.00 น. พบค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 9 พื้นที่ สีส้ม 5 พื้นที่ และสีเขียว 1 พื้นที่ ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 36-239 มคก./ลบ.ม.